Ostukorv
Kirjavara raamatupood
Otsing 


NB! Soovi korral iga ostuga kaasa kingitus! Vt Kingitused, tasuta kraam.
Teemad: Õpikud

Aurumasinad, auruturbiinid ja nende abimehhanismid


„Aurumasinad, auruturbiinid ja nende abimehhanismid” on pehmekaaneline raamat. Raamatu seisukord: sisu puhas ja terve, lehed koltunud, lehtede servad narmendavad, köide on tiitellehe juurest liimist lahti tulemas, on tagasiliimitav, selja ja eeslehe alanurgas 5 mm rebend.

Aurumasinad, auruturbiinid ja nende abimehhanismid kaanepilt – front cover

Hind: 14.90


Autor: Karl Andessaar.

„Aurumasinad, auruturbiinid ja nende abimehhanismid” – tutvustus


Õpik on koostatud merekoolide ja muude tehniliste koolide õpilastele, laevamehaanikutele ning teistele aurumasinate kasutajatele. Raamat tutvustab üksikasjalikult aurumasinate konstruktsioone, nende tööd, järelvalvet ja abiseadmeid, lisaks laeva liigutusmehhanisme, külmutus-, tõste- ning roolimasinaid ja teisi laeva abimehhanisme.


Sisukord

Algmõisted
1. Aurumasina töötamise põhimõte. Värske- ja heitaur
2. Ühe- ja mitmesilindrised aurumasinad
3. Aurumasina töö diagramm
4. Atmosfääri surve
5. Manomeetrid
6. Vaakuummeetrid
7. Surve arvutamine kolvile

Esimene peatükk
Aurusilindrid ja nende üksikosad
8. Silindrite materjal ja nende valmistamine
9. Silindri üksikosad
10. Aurukanalid
11. Töösärk
12. Silindrikaaned
13. Siibrikarpide kaaned
14. Siibrikarbi tööpind
15. Läbipuhukraanid
16. Töösärkide läbipuhumine
17. Kondenspotid
18. Silindrite kaitseventiilid
19. Masina stopp- ja regulaatorventiilid
20. Kahekordne stopp- ehk manööverventiil
21. Silinderkomplekti armatuur
22. Silindri isoleerimine ja isoleerimismaterjalid

Teine peatükk
Aurumasina kolvid
23. Kolvi ülesanne ja ehitusviis
24. Kolvi keha ja selle materjal
25. Kolvirõngas
26. Ramsbottomi kolb
27. Kolvirõngaste lukud
28. Tugivedrud
29. Ujurõngad
30. Kolvikaas
31. Kolvivarred ja tihenduskarbid

Kepsumehhanism
32. Kepsu ja liuglejat mõjutavad jõud
33. Ristpead
34. Paralleelid
35. Kepsud
36. Väntvõll

Kolmas peatükk
Võllistik ja selle laagrid; sõupropellerid
37. Üldist
38. Tugivõll
39. Tugilaager
40. Vahevolilid
41. Täävvõll ja täävtoru
42. Sõuvõll
43. Sõupropeller
44. Kruvijoon ja kruvipind
45. Tüüpilisemaid propellereid
46. Sõupropelleri sammu mõõtmine
47. Sõupropelleri libisemine

Neljas peatükk
Aurumasina sambad ja raamid
48. Masina sambad ja (kolonnid)
49. Masinaruum

Viies peatükk.
Siiber-aurujaotuse seadmed
50. Üldist
51. Karpsiiber
52. Kompensaator
53. Aurujaotuse ja ekstsenterseadme põhimõtteid

Kuues peatükk
Aurujaotus
54. Aurujaotus normaalsiibriga
55. Ülekatted
56. Aurujaotus ülekatetega siibri abil
57. Siibiidiagrammid
58. Zeuner’i siibridiagramm
Tegelikud andmed aurujaotuse elementide kohta

Seitsmes peatükk
Eri liiki siibrid
59. Penn’i viieaknaline siiber
60. Trikk’i siiber
61. Silindriline siiber
62. Kolbsiiber
62. Auru katkestus ja katkestussiibrite konstruktsioon
64. Meyer’i aurukatkestusseade
65. Rieder’i aurukatkestusseade

Kaheksas peatükk
Käigumuutmisseadised (kulissid)
66. Üldist
67. Stephenson’i kuliss
68. Ekstsentriku ja selle rehvi konstruktsioon
69. Ekstsentrikuvarred
70. Sektorid ja kulissikivid
71. Tõmmitsad ja käigumuutmisvõll
72. Marshall’i kuliss
73. Käivitus- ja diferentsiaalsiiber
74. Pöördsiiber
75. Käsitsi-käigumuutmis-seadis
76. Auruga töötav käigumuutmisseade
77. Brown’i auru-hüdrauline käigumuutmisseade
78. Aurumasina pööramisseadmed

Üheksas peatükk
Auru kondensatsioon
79. Üldist
80. Injektsioonkondensaator
81. Pindkondensaator
82. Kondensaatori torud
83. Kondensaatori armatuur

Kümnes peatükk
Masinaid teenindavad pumbad
84. Kondensaatorite klinketid
85. Tsirkulatsioonpumpadena kasutatav kolb- ja tsentrifugaalpump
86. Õhupump
87. Soojaveekast
88. Masina toitepumbad
89. Ruumi- ehk piltsipump

Üheteistkümnes peatükk
Toitevee-filtrid
90. Üldist
91. Edmstok’i (Harris’e) filter
92. Oljunini filter
93. Normann’i filter
94. Schmidt’i filter

Kaheteistkümnes peatükk
Toitevee eelsoojendid, aurustid ja magestid
95. Toitevee eelsoojendid
96. Normann’i eelsoojendi
97. Weir’i eelsoojendi
98. Schmidt’i eelsoojendi
99. Regeneratsioon
100. Aurustid
101. Magestid

Kolmeteistkümnes peatükk
Õlitamine
102. Üldist
103. Käsi-õlikannud
104. Lubrikaatorid
105. Õlitoosid tahiga
106. Šarko õlitoosid
107. Staufer’i õlitoosid (tavotitoosid)
108. Mollerup’i määrdeaparaat
109. Tsentraalne õlitorustik
110. Tsentrifugaal-õlitamine

Neljateistkümnes peatükk
Masinatelegraaf ja tiirulugejad
111. Kõnetorud
112. Masina-telegraaf
113. Tiirulugeja
114. Tahhomeeter

Viieteistkümnes peatükk
Ventiilmasinate uuemaid süsteeme
115. Auru töö ventiilmasina silindris
116. Ventiilmasinad ja nende seadmete süsteemid
117. Ventiilaurujaotuse hüved ja puudused, võrreldes siiberaurujaotusega
118. Ventiilseadme olulisemad osad
119. Ventiilide ehitus
120. Lenz’i ventiilaurumasinad
121. Ventiilmasinate aurujaotus ja käigu muutmine nukksiivide abil
122. Ekstsentriline ventiilaurujaotus

Kuueteistkümnes peatükk
Otsevoolulised masinad
123. Cristiansen-Meyer’i pooleldi otsevoolulised aurumasinad

Seitsmeteistkümnes peatükk
Indikaatoridiagrammid ja masina võimsuse määramine
124. Masina võimsus
125. Indikaatorid
Liikumise ülekandmine masinalt indikaatorile käiguvähendajad
126. Indikaatori vedrud
127. Indikaatordiagamm
128. Indikaatori ülesseadmine masina silindri külge
129. Indikaator diagrammide võtmine
130. Võimsuse kindlaks-määramine indikaatordiagrammide järgi
131. Indikaatordiagrammidest järeldatud korratused masina töös ja nende vältimine
132. Suhe kütteaine kulu ja laeva kiiruse vahel

Kaheksateistkümnes peatükk
Laeva aurumasinate ekspluatatsioon
A. Masinate töö järelevalve
i133. Masinate ja abimehhanismide järelevaatus ja ettevalmistus tööks
134. Masina soojendamine ja proov
135. Abimehhanismide valmispanek tööks
136. Masina töö järelevalve käigu ajal
137. Laagrite ja muude hõõrduvate osade järelevaatus
138. Kolvi- ja siibrivarte ning nende tihenduspukside järelevalve
139. Masina normaalne müra
140. Õige õlitamise järelevalve
141. Kondensaatori järelevalve
142. Toitepumpade ja toitevee järelevalve
143. Masinisti (mehaaniku) vahikohustused
144. Masina seisma panek ja töö lõpetamine

B. Masina jooksev remont, häired ja vigastused ning nende kõrvaldamisviisid
145. Silindrite ja siibrikarpide lahtivõtmine
146. Laagrite lahtivõtmine ja sobitamine
147. Laagrite kontroll ja nende pingutamine
148. Vända seadmine surnud-punktidele
149. Siibrite kohalepanek ja kontrollimine
150. Võllide kontrollimine
151. Paralleelide kontrollimine
152. Laagripoolte ülevalamine valgemetalliga
153. Tähtsamaid töid masina juures seisul dokis
154. Masina valmispanek talveks

Üheksateistkümnes peatükk
Auruturbiinid
155. Üldmõisted auruturbiinidest; aktiiv- ja reaktiiv-turbiinid
156. Turbiini võrdlus aurumasinaga ja diiselmootoriga

Kahekümnes ja kahekümne esimene peatükk
157. Nüüdisaegsete laevaturbiinide jaotus ja tüübid

Kahekümne teine peatükk
158. Auruturbiinide üksikosad
159. Turbiinide õlitamisseadmed
160. Aurutorustikud. Auru sisselaske- ja manööverventiilid
161. Regulaatorid ja nende seadmed.
162. Võllipööramisseadmed
163. Tagasikäigu-turbiinid

Kahekümne kolmas peatükk.
164. Ülekanne turbiinidelt sõuvõllidele

Kahekümne neljas peatükk
165. Aurumasina ja auruturbiini koostöö Bauer-Wach’i süsteemi järgi

Kahekümne viles peatükk
166. Auruturbiinide ekspluateerimine

Kahekümne kuues peatükk
167. Üldist
168. Clark-Ghapman’i süsteemi roolimasin
169. Brown’i roolimasin

Kahekümne seitsmes peatükk
Ankru- ja pelimasinad
170. Üldist
171. Pelimasin ehk braspill
172. Auruvintsid

Kahekümne kaheksas peatükk
Laeva tõstemehhanismid
173. Auru-tõstekraanad
174. Elektrivintsid

Kahekümne üheksas peatükk
Laevapumbad
175. Worthingtoni pumpRaamatu „Aurumasinad, auruturbiinid ja nende abimehhanismid” sisukord

Raamatu „Aurumasinad, auruturbiinid ja nende abimehhanismid” sisukord on veel sisestamata või see puudub sootuks.


Raamatuga „Aurumasinad, auruturbiinid ja nende abimehhanismid” seonduvad märksõnad: masinaosad, auruturbiinid, aurumasinad, käsiraamatudErrata


Sellele raamatule peaks tegelikult olema lisatud kirja- ja/või trükivigade loetelu. Kuna see puudub, siis alustame siin elektroonilist corrigenda’t.


Väga põgusal sirvimisel on Kirjavara Raamatupood tuvastanud mõne vea.

• Lk 439 sisukorras on:
62. Kolbsiiber … 116
62. Auru katkestus ja katkestussiibrite konstruktsioon … 116


Peab olema:
62. Kolbsiiber … 116
63. Auru katkestus ja katkestussiibrite konstruktsioon … 116


Lk 116 on kõik korrektne.

• Lk 439 sisukorras on:
64. Maver’i aurukatkestusseade … 116


Peab olema:
64. Meyer’i aurukatkestusseade … 116


Lk 116 viga ei ole.

• Lk 439 sisukorras on:
77. Brown’i auru-hüdrauline käigumuutmisseade … 139


Peab olema:
77. Brown’i auru-hüdrauliline käigumuutmisseade … 139


Lk 139 on sõna õigesti kirjutatud.

• Lk 440 sisukorras on:
123. Cristiansen-Meyr’i pooleldi otsevoolulised aurumasinad … 218


Peab olema:
123. Cristiansen-Meyer’i pooleldi otsevoolulised aurumasinad … 218


Lk 218 on nimi õigesti kirjutatud.

• Lk 440 sisukorras on:
125. Indikaatorid
Liikumise ülekandmine masinalt indikaatorile käiguvähendajad … 232


Peab olema:
125. Indikaatorid
Liikumise ülekandmine masinalt indikaatorile (käiguvähendajad) … 232


Lk 232 on pealkiri õigesti vormistatud.

• Lk 440 sisukorras on:
165. Aurumasina ja auruturbiini koostöö Bauer-Wach’isüsteemi järgi … 376


Peab olema (tühik lisatud):
165. Aurumasina ja auruturbiini koostöö Bauer-Wach’i süsteemi järgi … 376


Lk 376 viga ei ole.

Hea lugeja, kui märkad kas selles raamatus või mõnes teises trükises kirjaviga või mõnda teist viga, siis anna sellest meile teada e-postile kirjavara@kirjavara.ee ja me lisame selle info vastava trükise juurde.
Palun saatke vigade kohta infot ka nende trükiste kohta, mida me pole jõudnud veel oma kataloogi lisada.Raamatu „Aurumasinad, auruturbiinid ja nende abimehhanismid” tehnilised andmed


„Aurumasinad, auruturbiinid ja nende abimehhanismid” on pehmekaaneline raamat, 442 lk; 16,0 × 22,0 cm; ↔ 2,5 cm; 528 g.


Raamat „Aurumasinad, auruturbiinid ja nende abimehhanismid” on Laos nr 1, saame postitada või kontorisse tuua samal või esimesel TÖÖPÄEVAL.


Raamatu „Aurumasinad, auruturbiinid ja nende abimehhanismid” ilmumisandmed: Pedagoogiline Kirjandus, 1948

Ostan „Aurumasinad, auruturbiinid ja nende abimehhanismid” hinnaga 14.90Soovitame lisaks väljaandele „Aurumasinad, auruturbiinid ja nende abimehhanismid” vaadata ka neid trükiseid:


Kangad
Kangad

14.90


© Kirjavara OÜ • Registrikood 12272560 • kirjavara(ätike)kirjavara(punkt)ee • +372 501 5525