Ostukorv
Kirjavara raamatupood




Otsing 


NB! Soovi korral iga ostuga kaasa kingitus! Vt Kingitused, tasuta kraam.




Teemad: Aiandus, mesindusHobid ja vaba aegÕpikud

Praktiline mesindus 1. osa


„Praktiline mesindus 1. osa” on kõvakaaneline raamat. Raamatu seisukord: .


Praktiline mesindus 1. osa kaanepilt – front cover


Toimetajad: Ari Seppälä, Heikki Vartiainen, Lauri Ruottinen, Tarja Ollikka.


Soome keelest tõlkinud I. Pihlak, Uku Pihlak.


Originaali pealkiri: Mehiläishoitoa käytännössä. Osa I.


Kujundanud Lauri Ruottinen, Tarja Ollikka. Illustratsioonid: Lauri Ruottinen, Tarja Ollikka.




„Praktiline mesindus 1. osa” – tutvustus


Eestikeelne tõlge Soomes Mikkelis 2003. a ilmunud raamatust „Praktiline mesindus” (soome keeles „Mehiläishoitoa käytännössä”).

Mesinike maailmaorganisatsiooni Apimondia 2003. a mesindusnäitusel ja mesinike kongressil Sloveenias pälvis raamat „Praktiline mesindus 1. osa” hõbemedali. Raamat „Praktiline mesindus 1. osa” annab 220 leheküljel üksikasjaliku ülevaate mesilaste elust, mesindamise kaasaegsetest meetoditest, mesilashaigustest, nende ravist, inventarist jm nii alustavale kui ka kogenud professionaalsele mesinikule. Raamat „Praktiline mesindus 1. osa” on rikkalikult illustreeritud värviliste originaalfotodega, mis teeb sisu kergesti mõistetavaks. Soomes on juba ilmunud selle raamatu kordustrükk.

„Praktiline mesindus 1. osa” – sisukord


Lugejale
Kas minust saab mesinik?

Tere tulemast mesinike perre
Põhiteadmised mesilastest
• Mesilasperes on kolme sorti liikmeid
Mesitaru sisustus (inventar)
Mesiniku tööriietus ja -vahendid
Mesilaspere hooldamine
• Õpi neid ära tundma
Pere läbivaatus
• Pere söödavarud ja korjeks valmisolek
• • Mesilasema olemasolu
Pere tugevus
Põhinõuded mesila asukohale
Mesila asukoha valimine
Mesilaseaasta ehk hooldustööd läbi aastaaegade
• Kevadised hooldustööd
• Kevadine varroalesta tõrje
• Peakorje
• Varroalestad suvel
Sülemlemine
• Õigeaegne avastamine
• Kuidas takistada sülemi lahkumist
Järelhoolduseks on kaks võimalust
• 1. Mesinik soovib uut mesilasperet
• 2. Mesinik ei soovi peresid juurde
• Kui sülem põgeneb puu otsa või korstnasse
Mee võtmine
• Mee vurritamine
• Kurnamine ja selitamine
Mee kristalliseerumine
Pakendamine
Mesilasperede ühendamine
• Emata pere ühendamine sellisega, kus ema on olemas
• Emaga perede ühendamine
Sügisesed hooldustööd
• Varroalesta peatõrje sügisese talvesööda andmise ajal
Mesiniku talv
Mesilaste parasiidid ja haigused
• Varroalest
• Varroalesta tõrjumine lesekärje abil
Ameerika haudmemädanik, euroopa haudmemädanik ja lubihaue
Mesilaste pidamine
Harrastusmesindus
Kõrvaltegevusala
Mesindus kui elukutse
Mesinduse õppimine
• Erialane ajakiri „Mehiläinen”
Mesinduse eesmärkidest
• Eesmärgi püstitamine ja selle poole pürgimine
Mesindamistehnika valimine
Mesilaste pidamise ergonoomika
Ülitundlikkus (allergilisus) mesilasmürgi suhtes
Iga-aastased hooldustööd mesilas
Mesilasperede muretsemine
Rahvusvaheline mesilaskaubandus ja selle ohud
Mesilaste transportimine
Puidust taru ja elu selles
Kevadised ja varasuvised tööd
• Kokkulepped taimede tolmeldamiseks ja meetaimede kasvatamine
• Taruinventari valmistamine ja mesilate asupaikade otsimine
• Mesilasperede tervisliku seisundi jälgimine
• Sipelgatõrje
Varasuvi
• Kärgede ehitamine ja lisaruumi andmine
Võitlus karukahjustustega
• Elektrikarjus
• Helisignalisatsiooniga tara
• Kahjude hindamine ja kompenseerimine
Erinevad hooldamisviisid
• Emaeraldusvõre kasutamine
• Rändmesindus
• Kahe mesilasemaga pered
Sülemlemine
• Pereheitmist põhjustavate olukordade ennetamine
• Pere läbivaatamisel sülemlemisele osutavate märkide avastamine
• Esmaabi sülemlemispalavikus pere hooldamisel
• Sülemi püüdmine ja kodu leidnud sülemi mahavõtmine
Kunstpere
• Kunstpere tegemise põhimõtted
• Missugune peaks olema kunstpere ema?
• Ema andmine
• Mesilasema saatepuur
• Mesilaste arvukuse kiire suurendamine
• Pakettperede tootmine Soomes
Meesaagi kogumine
• Mesilaste peletamine kärgedelt raputades ja harjates
• Mesilaste-eemaldaja
• Puhur
• Peletajad (repellendid)
Vargus ja selle takistamine
• Vargused ja haiguste levik
Korpuste transportimine vurritamisruumi
Mesilaste söötmine
• Söödalahused
• Tahked söödad
• Valgusöödad
• Söödanõud
• Sügisene söötmine
• Taru talvekorda seadmine (koondamine)
Mesilaste talvitumiseks ettevalmistamine
Eduka talvitumise põhitingimused
• Munemisvõimeline mesilasema
• Vajalik talvemesilaste hulk
• Küllaldase kaanetatud talvesööda kogus õiges kohas
• Taru kaitsmine kahjurite ja väliste ärritajate eest
• Taru konstruktsioon ja ülesehitus
Läbipuhutav ja põhja alt tuulutatav taru
• Erinevate talvitumisvariantide võrdlemine
Tarude kaitsmine talvel
Mesilaste paviljonid
Mesilaste sisetingimustes talvitumine
• Mesilaste talvitumine keldris või laudas
• Kanada talvitumishallid
• Väikeste kunstperede ja varuemaperede talvitumine
Kevadine söötmine
Talvekahjude enamlevinud põhjused ja avaldumisvormid
• Mis põhjustab mesilaspere hukkumise talvel?
• Sügisel jõuetu mesilaspere
• Liiga vähe talvesööta ja selle ebasobiv asukoht
• Mesilaste haigustest põhjustatud talvekahjud
• Nosematoos
• Haudmehaigused ja lestad
• Kahjurid ja muud häirivad tegurid
• Mesilaste omadused ja mesilasema
Mesinduspäevik
Nakkushaigused
Mesilane ja nakkused
• Mesilaste vastupanu nakkushaigustele
• Mesilaspere nakkuste vastane enesekaitse
Nakkushaiguste levimine ühest tarust teise ja mesilast mesilasse
Nii saad takistada mesilasehaiguste levimist
Haiguste määramiseks vajalikud proovid
• Täisealiste mesilaste haigused (nosematoos, acarapis, bakternakkused)
• Haudmehaigused
• Varroatoos
Täiskasvanud mesilaste tähtsamad haigused
Nosematoos
• Haiguse kulg
• Haiguste määramine
• Tõrje ja ravi
Amööbtaud
Teised algloomad
Septitseemia ehk veremürgitus
Haigustekitajad viirused
Muudel põhjustel tekkivad haigused
Haudmehaigused
• Levimine tarus
• Haudmehaiguste määramine
Ameerika haudmemädanik
• Haiguse kulg ja diagnoosimine
• Ravimine ja tõrje
Euroopa haudmemädanik
• Haiguse kulg, põhjustajad ja määramine
• Ravimine ja tõrje
Lubihaue
• Haiguse kulg ja diagnoosimine
• Tõrje ja ravi
Kivihaue
Kotthaue
Haudme jahtumine
Mesilasema haigused ja nakkushaigused
• Sigimatus ehk steriilsus
• Viljastamata ema ja vääremad
• Auklik (lünklik) haue
• Nosematoos
• Melanoos
Bacillus cereus
• Musta emakupu viirus ja muud häired
Lestad ja nende tõrjumine
Varroalest
• Varroalesta eluring
• Varroalesta mõju üksikule mesilasele
• Varroalesta mõju mesilasperele
• Mõju mesindamistehnikale
• Varroalesta paljunemise kiirus
• Väljast tulev nakatamissurve
Lestade arvukuse määramine ehk monitooring
Varroalesta tõrjumise üldised põhimõtted ja meetodid
Hooldustehnilised meetodid
• Varroalesta püünis ja võrkpõhi
• Kaanetatud lesehaudme eemaldamine
• Kunstpered ja puistesülemid lestatõrjes
• Püüniskärje meetod
Tõrjeainete toimemehhanism
Erinevad manustamismeetodid
• Aine lendumisel põhinev tõrjetehnika
• Tilgutamine ja udu tekitamine
• Ribad
• Hõõgutamine
• Söötmine
Näiteid tõrjeainete kasutamisest
• Orgaanilised happed
• Eeterlikud õlid
• Tõrjeaineteks kujunenud kemikaalid
Probleemid ravimite ja tõrjeainete kasutamisel
Tõrjekontseptsioon
Mesilaste vastupanuvõime
Trahhealest
• Trahhealesta bioloogilised näitajad
• Trahhealesta saaste mõju mesilas ja mesilastele
• Avastamine ja proovide võtmine
• Mittekeemilised tõrjemeetodid
• Orgaanilised happed ja eeterlikud õlid
Mee käitlemine
Soojendusruum
• Soojendusruumi projekteerimine
Meekärgede lahtikaanetamine
• Kärjekahvel
• Kärjenuga
• Höövel
• Gaasileegi või kuumaõhupuhuriga lahtikaanetamine
Koorimismasinad
• Kettkoorimismasinad ja pöörlevate teradega seadmed
• Lõikavate valtsidega töötav koorimismasin
• Nugakoorimismasinad
Kaanetisvaha töötlemine
• Lahtikaanetamisvann
• Kaanetisvaha vurritamine
Kanarbikumee eraldamine
Vurritamine
• Hordiaalvurrid
• Liikumatute kassettidega vurr
• Pöörduvate kassettidega vurr
• Radiaalvurr
• Rõhtteljeline vurr
Mee kurnamine
• Võrksõelad
• Kurnamisnõud ja vannsõelad
• Survesõelad
Mee selitamine
Mee ladustamine
Mee transportimine pakendamiseks
Mee kristalliseerumise ohjamine
• Mee vääristamine
• Juuretismee valmistamine ja kasutamine
• Mee sõtkumine ja töötlemine ilma juuretiseta
• Sõtkumine
Põhiprobleemid kristalliseerunud meega
• Mee kihistumine
• Härmatismee tekkimine ja marmoritaoliseks muutumine
Mee sulatamine
• Mee sulatamine veevannis
• Mee sulatamine soojendusruumis ja soojakapis
• Isesukelduv meesulataja
• Melitherm
• Mee sulatamine mikrolainetega
Mee pakendamine
• Pakendamise meetodid ja pakendamistaara
• Dosaatorid
• Pakendatud mee markeerimine
Mesinikud tegevuses
Ari Seppälä
• Kevadine hooldus
• Suvine hooldus
• Sügishooldus
• Perede talveks ettevalmistamine
Reijo Ruusunen
• Kevadtööd
• Suvised tööd
• Sügistööd
• Talvitumapanek
Kari Valonen
• Kevadhooldus
• Suvised tööd
• Sügistööd
• Talvitumine
• Töö rahvuslikus ja rahvusvahelises organisatsioonis


Raamatuga „Praktiline mesindus 1. osa” seonduvad märksõnad: mesindus, mesilane, mesilaste haigused, käsiraamatud, õpikud



Raamatu „Praktiline mesindus 1. osa” tehnilised andmed


„Praktiline mesindus 1. osa” on kõvakaaneline raamat, 219 lk; 17,7 × 25,2 cm; ↔ 1,8 cm; 700 g.


Raamat „Praktiline mesindus 1. osa” on hetkel laost otsas.


Raamatu „Praktiline mesindus 1. osa” ilmumisandmed: Eesti Mesinike Liit, 2008


ISBN/EAN: 9789985988701 (978-9985-9887-0-1)



Soovitame lisaks väljaandele „Praktiline mesindus 1. osa” vaadata ka neid trükiseid:


Kuu vägi
Kuu vägi

21.70






© Kirjavara OÜ • Registrikood 12272560 • kirjavara(ätike)kirjavara(punkt)ee • +372 501 5525